Tư vấn bán hàng: (+84) 24 2239 8811

Email: sales@hust.com.vn

Máy quang phổ UV-VIS

Mã sản phẩm

Hãng sản xuất

GNR - Ý
GNR - Ý
GNR - Ý
GNR - Ý
GNR - Ý
GNR - Ý
Elvatech - Ukraine
HORIBA - Nhật Bản
HORIBA - Nhật Bản
HORIBA - Nhật Bản
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Eltra - Đức
Xenemetrix - Israel
Xenemetrix - Israel
GNR - Ý
GNR - Ý
GNR - Ý
GNR - Ý
GNR - Ý
GNR - Ý
GNR - Ý
Elvatech - Ukraine
Elvatech - Ukraine
Elvatech - Ukraine
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ
Mettler Toledo - Thụy Sĩ

Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật HUST Việt Nam

Văn phòng tại Hà Nội

I01 - L05, KĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Đông, Tp. Hà Nội 
Tel: 024 2239 8811 - Email: info@hust.com.vn

Văn phòng tại Bình Dương

Số 30/1 ĐL Hữu Nghị, khu phố Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Tel: 024 2239 8811 / Email: info@hust.com.vn