Tư vấn bán hàng: (+84) 24 2239 8811

Email: sales@hust.com.vn

Ống phát hiện khí nhanh

Mã sản phẩm

Hãng sản xuất

Calgaz - Mỹ
Calgaz - Mỹ
Calgaz - Mỹ
Wohler - Đức
EiUK - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
EiUK - Anh
Wohler - Đức
Wohler - Đức
Larson Davis - Mỹ
SVANTEK - Ba Lan
Larson Davis - Mỹ
SVANTEK - Ba Lan
SVANTEK - Ba Lan
Wohler - Đức
SVANTEK - Ba Lan
SVANTEK - Ba Lan
Met One - Mỹ
Met One - Mỹ
Met One - Mỹ
Gastec - Nhật Bản
Riken Keiki - Nhật Bản
Riken Keiki - Nhật Bản
Rae Systems - Mỹ
Gastec - Nhật Bản
ACO - Nhật Bản
ACO - Nhật Bản
ACO - Nhật Bản
ACO - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
RAE Systems - Mỹ
RAE Systems - Mỹ
Staplex - Mỹ
Staplex - Mỹ
Staplex - Mỹ
Met One - Mỹ
IMR - Mỹ
Zefon - Mỹ
Wohler - Đức
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
IMR - USA
IMR - USA
IMR - USA
IMR - USA

Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật HUST Việt Nam

Văn phòng tại Hà Nội

Tầng 3+4, Căn Z2-20 TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp Vân, Yên Sở, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 
Tel: 024 2239 8811 - Email: sales@hust.com.vn

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh

Phòng 22.02 Tòa SAV8, The Sun Avenue, 28 Đại Lộ Mai Chí Thọ, An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
Tel: 0868 519 518 / Email: sales@hust.com.vn