Tư vấn bán hàng: (+84) 24 2239 8811

Email: sales@hust.com.vn

Phân tích môi trường khí

Đồng hồ giảm áp Calgaz 715

Đồng hồ giảm áp Calgaz 715

Model: Regulator Model 715

Máy đo độ ồn

Máy đo độ ồn

Model: 831

Máy đo độ ồn SoundExpert LxT

Máy đo độ ồn SoundExpert LxT

Model: SoundExpert LxT

Máy đo độ ồn SoundTrack LxT

Máy đo độ ồn SoundTrack LxT

Model: SoundTrack LxT

Máy đo độ ồn SoundTrack LxT N/Forcer

Máy đo độ ồn SoundTrack LxT N/Forcer

Model: SoundTrack LxT N/Forcer

1 2 3 »

Mã sản phẩm

Hãng sản xuất

Calgaz - Mỹ
Calgaz - Mỹ
Calgaz - Mỹ
Wohler - Đức
EiUK - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
EiUK - Anh
Wohler - Đức
Wohler - Đức
Larson Davis - Mỹ
SVANTEK - Ba Lan
Larson Davis - Mỹ
SVANTEK - Ba Lan
SVANTEK - Ba Lan
Wohler - Đức
SVANTEK - Ba Lan
SVANTEK - Ba Lan
Met One - Mỹ
Met One - Mỹ
Met One - Mỹ
Gastec - Nhật Bản
Riken Keiki - Nhật Bản
Riken Keiki - Nhật Bản
ACO - Nhật Bản
ACO - Nhật Bản
ACO - Nhật Bản
ACO - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
Ion Science - Anh
RAE Systems - Mỹ
RAE Systems - Mỹ
Met One - Mỹ
IMR - Mỹ
Wohler - Đức
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Kitagawa - Nhật Bản
Gastec - Nhật Bản
IMR - USA
IMR - USA
IMR - USA
IMR - USA

Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật HUST Việt Nam

Văn phòng tại Hà Nội

I01 - L05, KĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Đông, Tp. Hà Nội 
Tel: 024 2239 8811 - Email: info@hust.com.vn

Văn phòng tại Bình Dương

Số 30/1 ĐL Hữu Nghị, khu phố Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Tel: 024 2239 8811 / Email: info@hust.com.vn